Acte de renovació dels membres del Consell d'administració, de l’Obra Cultural de la Caixa d'Estalvis de Sabadell. Josep Torrella com a membre del consell. Data: 4 de juny de 1976. Fotografia: Pere Farrán.

Acte de renovació dels membres del Consell d'administració, de l’Obra Cultural de la Caixa d'Estalvis de Sabadell. Josep Torrella com a membre del consell. Data: 4 de juny de 1976. Fotografia: Pere Farrán.


Search:

About Picture

Caption: Acte de renovació dels membres del Consell d'administració, de l’Obra Cultural de la Caixa d'Estalvis de Sabadell. Josep Torrella com a membre del consell. Data: 4 de juny de 1976. Fotografia: Pere Farrán.

About Ricard Royo Solé

Source: IMDB

Ricard Royo was born as Ricard Royo Solé.


Embed: